a1f93f6facc5c4db95b23f7681704221

Hindi Magagamit na Medical Mask (Plain o Stamping)